Mærker der støtter Spejderhjælpen

Nogle af de mærker vi sælger, er lavet af andre mærkedesignere. En del af dem har valgt at donere hele deres indtjening på mærkerne til Spejderhjælpen. Når du køber dem, er du med til at give til et godt formål.

Spejderhjælpen

Spejderhjælpen er en velgørende organisation, der støtter projekter i andre lande, typisk med fokus på "nødlidende, syge og vanskeligt stillede børn", som de formulerer det.

Normalt foregår indsamling til Spejderhjælpen i Spejderhjælpsugen, hvor spejdergrupper i hele landet hjælper til. I alt bliver det til omtrent 300.000 kr om året, som så går til deres projekter. Fra 2016 til 2018 var projektet i samarbejde med Danske Handicaporganisationer at "støtte børn med handicap i deres skolegang i det afrikanske land, Rwanda."

Fra 2019 er der startet et nyt projekt, med fokus på at arbejde for "inklusion i lokalsamfund blandt børn med udviklingshæmning i Ghana". Det handler især om at sørge for at der er plads til udviklingshæmmede børn i deres lokalsamfund, og at disse børn kan deltage i sociale fællesskaber i deres lokalområder. Udviklingshæmmede børn i Ghana kan desværre ofte møde stærke fordomme, så projektet kommer til at arbejde med at skabe accept, og mulighed for at udvikle sig som en værdig del af samfundet. Projektet løber i 3 år, frem til 2021.

Mærker der støtter

Vi hos Mærkelex synes Spejderhjælpen er et fantastisk foretagende, der gang på gang formår at vælge værdige og vigtige projekter at arbejde på. Derfor vil vi gerne gøre noget for at støtte foretagendet.

I første omgang har det taget den form, at vi har gjort det til en mulighed for mærkedesignere, der licenserer deres mærker til os (så vi sælger mærkerne for dem), at donere det, der ellers ville være deres fortjeneste, direkte til Spejderhjælpen. Det er der flere mærkesælgere, der har valgt at takke ja til. (Hvor er det fedt at arbejde sammen med spejdere, der også er friske på at give til en god sag!)

Helt konkret drejer det sig i skrivende stund om mærkerne Skirty, Skirty365, 36 timer, Madtropperne og Skovskider. Hver gang man køber ét af disse mærker, går en del af prisen (typisk en afrunding for at ramme en pæn pris) til Spejderhjælpen.

Vi har samlet donationerne til Spejderhjælpen hvert halvår siden sommeren 2018. Efter den seneste indbetaling her til sommer, er vi nået op på i alt at have doneret 1979 kr. På grafen her kan du se hvordan pengene er fordelt på de forskellige mærker:

451 kr1487 kr1979 krSkirty36 timerMadtropperneSkovskider

Grafen viser den mængde penge vi i alt har betalt til Spejderhjælpen, og hver af farverne indikerer hvilket mærke pengene er kommet fra. Der er tre lodrette streger, som viser hver indbetalingsdato (sommeren 2018, vinteren 2018, og sommeren 2019).

Man kan se at vi i sommeren 2018 betalte 451 kr til Spejderhjælpen, i vinteren 2018 betalte yderligere 1036 kr, og i sommeren 2019 netop nu har betalt yderligere 492 kr. Det giver i alt 1979 kr.

Vi synes det er fantastisk at man kan købe mærker og støtte et godt formål. Hvis du har et mærke du gerne vil bruge til at støtte Spejderhjælpen, er du meget velkommen til at tage fat i os.

Spejderhilsen,
Niels og Anders fra Mærkelex