Vinkelsliber bevis spejdermærke

Vinkelsliber bevis

Egnet til 18+ år

VÆR OBS PÅGÆLDENDE LOVGIVNING PÅ OMRÅDET

Mærket er for klanen der mangler et fedt mærke.

Og klanen der ofte hjælper på lejre og andre steder hvor en vinkelsliber er i brug. En vinkelsliber et EKSTREMT farligt værktøj, og kræver instruktør med relevant baggrund, til at forestå undervisningen. Varmt arbejde bevis er lovkrav. Gældende lovgivning skal ALTID overholdes. godkendt sikkerheds udstyr SKAL benyttes. Der henvises til arbejdstilsynets vejledninger på området. Unge under 18 må som udgangspunkt ikke arbejde med vinkelsliber.

Regler

  • Kendskab til elektrisk værktøj (læs og gennemgå brugsanvisningen, regler for periodisk godkendelse mm.).
  • Kendskab og viden om påkrævet sikkerheds udstyr (godkendte briller, høreværn samt påklædning).
  • Kendskab til sikkerheds risici, her også brandfare og forholdsregler i forhold til brand og brandstiftelse.
  • Der skal kunne vælges skive til opgaven.
  • Der skal skæres i 2 materialer, hvor det ene skal være jern. Der skal slibes i metal.

Gå til sælger
Mærket sælges af en ekstern mærkesælger via xn--mrkeshop-j0a.dk