Bæverdammen spejdermærke

Bæver­dammen

Egnet til 6-8 år

Bæverne lærer iderammen for bæverarbejdet at kende, og de får kendskab til bæveren som dyr.

Mærket sælges af en ekstern mærkesælger via 55nord.dk