Bæverdammen spejdermærke

Bæver­dammen

Egnet til 6-10 år

Med dette mærke kan du lære en hel masse ting om bæverflokken og om bæverne i naturen.

For at få mærket skal du gennemføre mindst syv af følgende ni opgaver.

Bæverne lærer idérammen for bæverarbejdet at kende. De får lov at bruge deres fantasi og træne deres intellektuelle færdigheder; og de prøver at deltage i en social aktivitet hvor man skal koncentrere sig og indimellem være stille.

1. Deltage i bæverceremonierne

2. Høre om hvor bæverne findes i naturen

3. Kende og prøve at lege tre forskellige bæverlege

Spisekammeret, lossen er ude, bævermor siger osv.

4. Kende bæverens fjender

5. Vide hvad bæveren spiser

6. Prøve at spise som en bæver

Gulerod gnaves midt over

7. Deltage i at bygge en bæverdæmning

8. Prøve at være inde i bæverhulen

9. Fremstille en bæverhale