Ekspedition Esbjerg spejdermærke

Ekspedition Esbjerg

Egnet til 10+ år

Meningen med mærket er, at spejderne får kendskab til Esbjerg by og historie og giver mulighed for at opleve nogle af de ting, som er særligt for Esbjerg. Der er 19 forskellige opgaver, som kommer rundt om mange områder inden for spejderarbejde, for eksempel kreativitet, eftertænksomhed, fællesskab, madlavning over bål, naturkendskab, (spejder-)historie mm.

Opgaverne giver 1-3 point man skal have 20 point i alt får at gøre sig fortjent til mærket.

Eksempler på opgaver:

  • Lav en sketch om jeres oplevelser i Esbjerg på et af de to udendørs amfiteatre i byen.
  • Besøg Fiskernes Mindelund.
  • Se Esbjerg by fra toppen af vandtårnet.
  • Lav jeres fortolkning af skulpturen Mennesket ved havet.
  • Besøg spejdermuseet.
  • Tilbered bakskuld over bål.
  • Løs en quiz om Esbjerg by og historie.
  • Besøg Vesterhavet.

Mærket kan tages i løbet af en weekend, men kan også strækkes over et længere forløb.

Mærket er tiltænkt til spejdere fra 10 år og op incl. voksne spejdere.

Gå til sælger
Mærket sælges af en ekstern mærkesælger via medlemsservice.spej…