Apostel spejdermærke

Apostel

Egnet til 6-10 år

Ideen med mærket

En apostel er et sendebud der fortæller om kristendommen. Det kan du også når du har taget dette mærke.

For at få mærket skal du gennemføre mindst syv af følgende ni opgaver.

Mærket rummer mulighed for at børnene kan prøve at gøre "en god gerning", altså leve kristendommen - og et spejderideal - ud i diakoni. Derudover er der aktiviteter der kan støtte oplæring i den kristne tro, og aktiviteter der kan være med til at få børnene til at føle sig som en del af menigheden. Endelig er der egentlige forkyndelsesaktiviteter.

1. Gøre noget for andre i sognet

Der kan f.eks. laves Lucia-optog eller deles juledekorationer

ud på ældrecentret op til jul, eller der kan

serveres kirkefrokost.

2. Genfortælle en historie fra Det gamle Testamente

3. Lave et billede over en beretning fra Det nye Testamente

4. Lære at synge fem salmer

5. Kende mindst tre bordvers

6. Være med til at skrive en bøn til en spejdertur

Bønnen skal afspejle den situation spejderne er i. Lederen

hjælper med at spejderne får både tak og forbøn med.

7. Være med til at lave en andagt

8. Kende navnene på de forskellige dele af jeres kirke

Kor, alter, skib, våbenhus.

9. Hjælpe ved en gudstjeneste

Læse en tekst eller en bøn, deltage i kirkespil eller være

med til at pynte kirken til en særlig gudstjeneste.